http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

Cloud

Natívne aplikácie v oblaku

Bezpečnosť (certifikácia TIER III)
Dostupnosť kedykoľvek a z kadiaľkoľvek - 365/24/7
Centrálna správa (pravidlá, dáta, zdieľanie)

Device

Technológie otvoreného kódu

Technológie nezávislé na operačnom systéme
Aplikácie môžu byť nainštalované na externej infraštruktúre (oblak), internej infraštruktúre, dokonca priamo v čítačke 

Light

Vlastný vývoj

Riešenia overené u množstva rôznych klientov
Štandardizované riešenia
Možnosť riešení na zákazku 

Prípadové štúdie

Uvádzame pár prelomových realizácií identifikačných systémov.

PSSR

"Komplexný stravovací systém postavený na technológiách otvoreného kódu v oblaku."

Veliteľstvo pozemných síl Slovenskej republiky
Stravovací systém webBox/webApetit
DPD

"Komplexný dochádzkový a stravovací systém postavený na technológiách otvoreného kódu v oblaku."

Úrad Vlády Slovenskej republiky
Dochádzkový a stravovací systém webBox/webVisitor/webApetit
DPD

"Komplexný systém webBox postavený na technológiách otvoreného kódu v oblaku."

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Dochádzkový a návštevný systém, cestovné príkazy webBox/webVisitor/webPlus/webLuxDoor
Porsche

"Komplexný systém webBox postavený na technológiách otvoreného kódu v oblaku."

Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Dochádzkový a návštevný systém, cestovné príkazy webBox/webVisitor/webPlus/webLuxDoor
Stavmat

"Komplexný dochádzkový systém postavený na technológiách otvoreného kódu v oblaku."

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Dochádzkový systém webBox/WebVisitor

"Z 27 spoločností vo výberovom konaní, nakoniec dostala dôveru naša spoločnosť. Prelomové riešenie z dôvodu aplikácie množstva manažérskych funkcií: okamžitá prítomnosť - bojaschopnosť firmy, plánovanie periodických dovoleniek, centralizovaná správa centrála a pobočky."

MED-ART
Komplexný dochádzkový systém Visitor

"Komplikované riešenie pre všetkých zamestnancov nemocnice vrátane plánovania, príslužieb, pohotovostí, pasívnej/aktívnej služby s e-výstupom do mzdového systému."

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Komplexný dochádzkový systém Visitor

"Úspešné nasadenie biometrie (geometrie ruky) na všetky pracoviská úradu - eliminácia čiernych hodín."

 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
 Biometrický dochádzkový systém Visitor

"Efektné a efektívne riešenie dochádzky zamestnancov centrály a všetkých pobočiek (200+) pomocou "virtuálnej" dochádzkovej čítačky."

101 Drogerie
Dochádzkový systém Visitor

"Vstup do priestorov elektrárne overením identity cez biometriu - geometria ruky."

Jaderná elektrárna Dukovany
Prístupový systém Patrol

O nás:
Výskum, vývoj a výroba identifikačných systémov založených na priamej (biometria) alebo nepriamej identite (RFID, OCR)

Naša stratégia - diverzifikácia výrobného a trhového portfólia firmy

Výrobné portfólio:
(1) Štandardizované riešenia - balík riešení webBox:
a) správa systému
b) dochádzka
c) prístupy
d) návštevy
e) stravovanie
f) cestovné príkazy

(2) Štandardizované riešenia - správa svetových referenčných DB:
a) Katalóg mien
b) Katalóg dokladov totožnosti

(3) Projekty na mieru, napr. FaceControl - hardvérové a softvérové riešenie, ktoré automaticky identifikuje tváre

Trhové portfólio:
(1) Lokálny trh 60 % celkového obratu firmy

(2) Medzinárodný trh 40 % celkového obratu firmy

Úspechy:
V roku 2011 - cena ministerstiev hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny SR
V roku 2013 - Kartotéka platidiel NEXGEN vyhlásený IACA - Najlepší nový produkt v oblasti platidiel na svete

Video

Výsledky

Toto je naša spoločnosť v číslach

Zemegula

50

krajín sveta

EU, Čína, Rusko, USA...

List

1500

realizovaných zákaziek

Štátne a súkromné organizácie
Centrálne a komerčné banky
Partneri, ... 

Clock

33

rokov trvajúca tradícia

1992 - Svetové prvenstvo - DB platidiel
1995 - Biometrický dochádzkový systém
2016 - Balík aplikácií v oblaku

Expertná zóna

Po vyplnení formulára a jeho odoslání Vás bude kontaktovať pracovník obchodného oddelenia, ktorý Vám s radosťou poradí.