http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

free html templates

Prístupový systém webPatrol

Správa identít (indetifikátorov - Bio/RFID), kontrolných bodov (čítačky), časových pásiem a udalostí až po výsledky: Kto, Kde, Kedy

Fakty - webPatrol

Vývoj štart - 1997

500

Predaných licencií / klientov

Prvý klient "Geodetický a kartografický úrad", Bratislava, SR - 1997"

3

Technologické míľniky

I. Súborová databáza (MS Access)
II. SQL databáza, klient/server (MySQL, MS SQL, Oracle)
III. Technológia otvoreného kódu, tenký klient (MySQL)

7

Samostatných modulov

Správa identít, čítačiek, prístupových práv, udalostí, časových pásiem

4

Jazykové mutácie

Systém je udržiavaný v Slovenskom, Českom, Ruskom a Anglickom jazyku

3 x Naj

Schema

Ergonomické intuitívne prostredie:

Správa čítačiek a identít užívateľov
Čítaj viac...

Pritomnost

Okamžitá prítomnosť

Kto, Kde, Kedy
Okamžitá prítomnosť, možnosť vyhľadávania/filtrovania stavu
Čítaj viac...

Transakcie

Správa udalostí

Centrálna databáza všetkých údalosti/transakcií
Čítaj viac...

Výhody - Vedenie

Prítomnosť
1

Online monitorovanie a riadenie

Spoľahlivé monitorovanie, evidencia a riadenie prechodov osôb do objektov a priestorov prostredníctvom čítačiek a zábran (dvere, turnikety, rampy ...).

2

Okamžitý prehľad

Prístup kedykoľvek a kdekoľvek (Kto, Kde, Kedy)

3

Nová firemná kultúra

Systém minimalizuje možnosť podvodov

4

Znižuje čas potrebný na správu

Centralizovaná správa čítačiek, identít užívateľov

Výhody - IT oddelenia

1

Natívne cloudové riešenie

Vy poskytujete INTERNET + nezávislé klientske stanice (Linux, Windows, Apple, Android)

2

Jednoduchý implementačný a konfiguračný proces

Väčšinu prístupových pravidiel už máme odskúšaných v praxi (viac než 500 inštalácií), t.z. že v procese konfigurácie sa implementujú len špecifiká daného klienta
Môže byť prevádzkovaný ako súčasť dochádzkového systému webVisitor alebo samostatne

3

Správu IT infraštruktúry robíme my

Záplaty, sťahovanie, aktualizácie, re-konfigurácie

4

Vysoká bezpečnosť

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol, skr. HTTPS

5

K dispozícii kedykoľvek

Dostupný po celú dobu - 24 x 7, 365 dní v roku

Výhody - Zamestnanci

MA300 čítanie
1

Rýchla registrácia

Jednoduchá, rýchla, priezračná a presná registrácia: Príchody / Odchody

2

Viacero spôsobov registrácie

Vyhradené biometrické/RFID čítačky

Funkcionalita

 • Modulárne riešenie
 • Prístupové práva
 • Správa rôznych typov biometrických a kartových čítačiek
 • Definovanie časových pásiem prístupových oprávnení
 • Ovládanie rôznych typov turniketov a bránok
 • Vysoká flexibilita a parametrizácia systému
 • Priame pripojenie čítačiek do siete Ethernet bez kontrolerov
 • Rôzne typy výstupov
 • Rôzne funkcie na vyhľadávanie, triedenie, filtrovanie
 • Užívateľsky prívetivé grafické rozhranie
 • Off-line funkcionalita pri výpadku dátovej siete
 • Vzdialená on-line kontrola stavu čítačiek
 • Distribúcia identifikačných vzoriek do všetkých čítačiek v sieti
 • Import dát z iných IS (databáza osôb, osobné čísla...)
 • Export prístupových transakcií do rôznych systémov, vrátane dochádzkového systému webVisitor

Dostupné moduly

Nastavenia a konfigurácie:
Konfigurácia IP adries, funkcionalít snímačov, prerušení, atď.

Nastavenia a dáta:
Kmeňové dáta užívateľov, pracovné zaradenia, role - prístupové práva, časové profily, atď.

Monitorovanie prítomnosti:
Okamžitá prítomnosť
Ex-post prítomnosť

Správa udalostí/transakcií, filtrovanie, triedenie, atď.

Konfigurácie

Moduly

Video