http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

free html templates

Dochádzkový systém webVisitor

Plánovanie pracovnej sily, správa pracovných kalendárov/absencií/prerušení/nadčasov/dovoleniek, schvaľovanie, automatické i manuálne spracovanie dochádzky po výsledky/výstupy/exporty

Fakty - webVisitor

Vývoj štart - 1995

700

Predaných licencií / klientov

Prvý klient "Geodetický a kartografický úrad", Bratislava, SR - 1997"

3

Technologické míľniky

I. Súborová databáza
II. SQL databáza, klient/server
III. Technológia otvoreného kódu, tenký klient

25

Samostatných modulov

Plánovanie pracovnej sily, konfigurácia systému, užívatelia, prístupové práva, atď.

4

Jazykové mutácie

Systém je udržiavaný v Slovenskom, Českom, Ruskom a Anglickom jazyku

3 x NAJ

Záznam

Intuitívne prostredie - semafory:

Zelená - Všetko v poriadku
Červená - Chyba
Modrá - Prepočítaj

Čítaj viac ...

Oprava

Spracovanie - opravy

Mesačná dochádzková karta zamestnanca (Príchody, Odchody, denné saldá, typy prerušení, poznámky, sumáre)
Okamžitá prítomnosť, možnosť vyhľadávania/filtrovania stavu 

Čítaj viac...

Saldo

Správa nadčasov - saldá

Štandardný - nadčasy možno akumulovať a prenášať z mesiaca na mesiac a následne čerpať náhradné voľno alebo preplácať mzdami

Čítaj viac...

Výhody - Vedenie

1

Okamžitá prítomnosť

Kedykoľvek a kdekoľvek

2

Okamžitý prehľad

Prehľad o salde pracovnej doby za celú firmu i jednotlivo za zamestnanca

3

Nová firemná kultúra

Priezračný vznik dát (biometrická registrácia Príchodov, Odchodov, Prerušení) jednoznačne a objektívne umožní výpočet odpracovaných/neodpracovaných hodín v zmysle plánovania pracovných zmien

4

Obmedzenie podvodov

Obmedzenie podvodov v dochádzke (tzv. tacho hodín)

5

Eliminácia neoprávnených absencií

Plánovanie prerušení - "Žiadosť - Schválenie" (dovolenky, náhradné voľná, atď.) = priezračná správa
Kalendár - kontrola integrity neprítomnosti z dôvodu choroby alebo zranenia s dôrazom na kontrolu nevysvetliteľných, neplánovaných alebo nadmerných absencií

6

Znižuje čas potrebný na správu

Unikátny systém "semaforov - Zelená/Červená" uľahčí a zrýchli správcovi dochádzkového systému vyhodnotiť mesačnú dochádzku zamestnancov

7

Znižuje náklady i čas

Elektronické schváľovanie prerušení a mesačnej dochádzky, nie je potrebné tlačiť doklady - bezpapierový režim - Eko režim

8

Presnejšie vykazovanie práce

Platí, čím presnejšie sú zabezpečené vstupy od informačného systému, tým presnejšie budú výstupy

Výhody - Personálne a mzdové oddelenia

1

Intuitívny proces

Intuitívny proces opráv dochádzkových dát - semafor - zelená korektné / červená nekorektné dáta

2

Jednoduchý postup opravy

Jednoduché postup opravy - "Vezmi a Polož"

3

Okamžitý prehľad

Okamžitý prehľad aktuálneho salda pracovnej doby

4

Skracuje dobu spracovania

Správca dochádzkového systému sa venuje len problematickým udalostiam (Červená farba), udalosti označené Zelenou farbou systém automaticky vyhodnotil ako korektné, t.z. plne spĺňajú nastavené pravidlá dochádzky

5

Eliminuje výskyt chýb

Eliminuje výskyt chýb pre mzdové systémy

6

Ušetrí čas

Znižuje celkový čas spracovania miezd

7

Automatická kontrola legislatívy

Kontrola dochádzkových pravidiel (legislatíva) - na základe veku, dĺžky dennej pracovnej doby, kontrola nepretržitého denného odpočinku

Výhody - IT oddelenia

1

Natívne cloudové riešenie

Vy poskytujete len INTERNET + nezávislé klientske stanice (Linux, Windows, Apple, Android)

2

Jednoduchý implementačný a konfiguračný proces

Väčšinu dochádzkových pravidiel už máme odskúšaných v praxi (viac než 700 inštalácií), t.z. že v procese konfigurácie sa implementujú len špecifiká daného klienta

3

Pri natívnej cloudovej inštalácii - správu IT infraštruktúry robíme my

Záplaty, sťahovanie, aktualizácie, re-konfigurácie

4

Vysoká bezpečnosť

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol, skr. HTTPS

5

K dispozícii kedykoľvek

Dostupný po celú dobu - 24 x 7, 365 dní v roku

Výhody - Zamestnanci

zpad
1

Rýchla registrácia

Jednoduchá, rýchla, priezračná a presná registrácia času (Príchody / Odchody / Prerušenia)

2

Viacero spôsobov registrácie

Vyhradené biometrické/RFID čítačky
Koncové zariadenia užívateľa (PC/laptopy/Tablety/Smartfóny) 

3

Samoobslužný terminál

Aktuálne saldo (zostatok) k mesačnému naplánovanému saldu (príklad +7,24 hodín alebo –11,23 hodín)
Aktuálny zostávajúci počet dní dovolenky (príklad +21 dní) 

Funkcionalita

 • Modulárne riešenie
 • e-Schvalovacie systémy: schválenie mesačnej dochádzky, dovoleniek, prerušení - zamestnanec/nadriadený
 • Systémy sáld: denné, týždenné, mesačné saldá a ich kombinácie
 • Prístupové práva, tzv. role
 • Export dochádzkových dát do mzdových systémov - Zoznam
 • Definícia a plánovanie rôznych typov prerušení
 • Systémy - automatov: Automatické generovanie definovaných prerušení (obed, povinná prestávka, a pod.), automatické doplnanie intervalov, a pod.
 • Vysoká flexibilita a parametrizácia systému
 • Monitorovanie nadčasov, salda pracovného času, sviatkov, nočných zmien, a pod.
 • Definície jedno až štvor-zmennej prevádzky, rôzne pracovné intervaly (pevná/pružná/12-hodinová, a pod.)
 • Automatická kontrola dochádzkových pravidiel (legislatíva) - na základe veku, dĺžky dennej pracovnej doby, kontrola nepretržitého denného odpočinku, a pod.
 • Rôzne typy výstupov: dochádzková karta zamestnanca, história salda, mesačný plán, mapa dochádzky, nároky na obed, originál oproti úpravy, a pod.
 • Rôzne funkcie na vyhľadávanie, triedenie, filtrovanie
 • Užívateľsky prívetivé grafické rozhranie
 • Integrácia s Prístupovým systémom webPatrol
 • Integrácia s Virtuálnou čítačkou webReader a webReader Mobile
 • Integrácia so systémom LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pomocou serverov (a) Active Directory alebo (b) OpenLDAP

Dostupné moduly

 * PC / Prenosné PC / Tablety / Smartfóny webReader
 * Vyhradené terminály: biometrické a RFID terminály 

Auto-generovanie - Mesačný kalendár: pracovné dni, štátne sviatky (podľa štátov), Soboty, Nedele

 * Individuálne plánovanie pracovných zmien -  napríklad kopírovaním iným osobám, systém rezervovania dní, evidencia požiadaviek (služba na Vianoce, sviatky, atď.), súvisiace fondy pracovnej doby: týždenné, mesačné, atď.
 * Možnosť automatického generovania pracovných zmien - podľa rôznych vzorov (na základe typu dní, opakovaním cyklov, atď.)
 * Schopnosť definovať jednotlivé pracovné zmeny -  podľa dochádzkových dní a ich premietnutie do pracovných kalendárov 

 * Plánovanie prerušení -  "Žiadosť - Schválenie" (dovolenky, náhradné voľná, atď.) na termináloch, smartfónoch, laptopoch alebo pracovných kalendárov
 * Dodatočné zadanie času prerušenia na termináloch -  pri návrate po niekoľkých dňoch - zadaním určitého času návratu - systém automaticky generuje prerušenia
 * Kalendár - kontrola integrity neprítomnosti z dôvodu choroby alebo zranenia s dôrazom na kontrolu nevysvetliteľných, neplánovaných alebo nadmerných absencií

 * Štandardný - nadčasy možno akumulovať a prenášať z mesiaca na mesiac a následne čerpať náhradné voľno alebo preplácať mzdami
 * Flexi režim/účet - plánovanie, sledovanie a vyhodnotenie dochádzky zamestnancov podľa aktuálnych potrieb pracovnej sily 

 * Aktuálne saldo (zostatok) - k naplánovanému mesačnému saldu (na obrazovke terminálu, napríklad +7,24 hodín alebo -11,23 hodín)
 * Aktuálne zostávajúci počet dní dovolenky - príklad +21 dní 

* Mesačná dochádzková karta zamestnanca - príchody, odchody, denné saldá, typy prerušení, poznámky, sumáre
* Okamžitá prítomnosť - možnosť vyhľadávania/filtrovania stavu prítomnosti v minulosti
* Prehľad odpracovanej pracovnej doby - celkom z toho uznanej + saldo za zamestnanca, hromadne za oddelenie alebo celú firmu

Mobirise

Mzdové systémy - zoznam

Video