http://www.biometria.sk/

Biometria

free html templates

Stravovací systém webApetit

Objednávanie, vydávanie a správa stravy

Fakty - webApetit

Vývoj štart - 2002

Výdaj

45

Predaných licencií / klientov

Prvý klient "Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša", Banská Bystrica, SR - 2004"

3

Technologické míľniky

I. Súborová databáza (FOX DBF)
II. SQL databáza, klient/server (MySQL, MS SQL)
III. Technológia otvoreného kódu, tenký klient (MySQL)

3

Samostatných modulov

Objednávanie, správa, výdaj

4

Jazykové mutácie

Systém je udržiavaný v Slovenskom, Českom, Ruskom a Anglickom jazykoch

3 x Naj

Objednávanie

Intuitívne prostredie

Objednávanie vyhradený terminál alebo Internet
Čítaj viac...

Sprava

Centralizovaná správa

Správa z jedného miesta - viac jedální, výdajov, lokalizovaných na ľubovoľných miestach
Čitaj viac...

Vydaj

Výdaj

Identifikácia RFID kartou alebo biometriou
Čítaj viac...

Výhody - Vedenie

Prehlad strava
1

Okamžitý prehľad

Elektronický formalizovaný systém urobí poriadok v stravovaní zamestnancov

2

Efektívne dotácie na stravu

S prepojením na dochádzkový systém, sa dotácia na stravu vyplatí iba podľa pravidiel, bez možnosti podvodov

3

Flexibilný systém

Možnosť objednania, storna, burzy aj vzdialene cez Internet

Výhody - personálne a mzdové oddelenia

1

Jednoduchý spôsob evidencie a výkazníctva

Jednoduchá centralizovaná správa stravníkov a účtovania dotácií na stravu s prepojením na dochádzkový systém

Výhody - IT oddelenia

1

Natívne cloudové riešenie

Vy poskytujete len INTERNET + nezávislé klientske stanice (Linux, Windows, Apple, Android)

2

Nová firemná kultúra

Priezračný vznik dát (biometrické alebo objednávanie stravy cez karty)
Jednoznačne a objektívne množstvo objednanej stavy k definovanému času a dátumu

3

Pri natívnej cloudovej inštalácii - správu IT infraštruktúry robíme my

Záplaty, sťahovanie, aktualizácie, re-konfigurácie

4

Vysoká bezpečnosť

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol, skr. HTTPS

5

K dispozícii kedykoľvek

Dostupný po celú dobu - 24 x 7, 365 dní v roku

Výhody - Zamestnanci

Objednavanie
1

Jednoduché objednávanie vrátane info, storno, burza

a. Na vyhradených termináloch alebo zdieľaných dochádzkových termináloch
b. Cez internet

2

Výdaj

Vyhradený výdajový terminál

Vlastnosti

 • Objednávanie, stornovanie, pridávanie a vyberanie jedál z burzy na dotykovom termináli
 • Objednávanie rôznych typov jedál (raňajky, desiata, obed...) na niekoľko dní dopredu
 • Objednávkový aj bez objednávkový režim činnosti
 • Prepojenie s dochádzkovým systémom webVisitor - sledovanie nárokov na dotáciu stravy zamestnávateľom
 • Vysoká parametrizovateľnosť a flexibilita systému
 • Export dát do mzdových systémov (hodnota stravy je priamo stiahnutá zo mzdy zamestnanca)
 • Import údajov z bankových elektronických výpisov
 • Identifikácia stravníka biometricky (odtlačky prstov) alebo RFID kartou
 • Možnosť výberu stravnej jednotky aj v závodnom bufete bez predchádzajúceho objednania
 • Nástroj na tvorbu jedálneho lístka z vopred zadefinovaného zoznamu
 • Možnosť automatického resp. manuálneho strhávania režijných poplatkov (napr. v školských jedálňach)
 • Flexibilné riešenie, ktoré je možné prispôsobiť rôznym režimom stravovania
 • Moduly systému: objednávanie stravy, výdaj, správa systému (kredity, jedálny lístok, normovanie, prehľady, reporty...)

Dostupné moduly

Rôzne režimy - objednávanie na jeden alebo niekoľko dní dopredu alebo bezobjednávkový režim
Objednávanie, stornovanie, pridávanie a vyberanie jedál z burzy na dotykovom termináli
Objednávanie rôznych typov jedál (raňajky, desiata, obed...) na niekoľko dní dopredu

Prepojenie s dochádzkovým systémom webVisitor - sledovanie nárokov na dotáciu stravy zamestnávateľom
Export dát do mzdových systémov (hodnota stravy je priamo stiahnutá zo mzdy zamestnanca)
Import údajov z bankových elektronických výpisov
Identifikácia stravníka bezkontaktnou čipovou kartou alebo biometricky (odtlačok prsta)
Nástroj na tvorbu jedálneho lístka z vopred zadefinovaného zoznamu
Možnosť automatického resp. manuálneho strhávania režijných poplatkov (napr. v školských jedálňach)
Flexibilné riešenie, ktoré je možné prispôsobiť rôznym režimom stravovania
Výstupy: kredity, prehľady, reporty...)

Vyhradené terminály pomocou RFID karty alebo biometricky

Mobirise

Video