http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

free html templates

Návštevný systém webLuxDoor

Komplexná správa návštev v oblaku (e-čítanie os. dát z ID dokladov - OCR čítačky, e-podpisovanie - podpisové podložky, čítanie EČV - kamery, meranie teploty)

Fakty - webLuxDoor

Vývoj štart - 2002

OCR čítačka

300

Predaných licencií / klientov

Prvý klient "Slovenský plynárenský priemysel, a.s.", Bratislava, SR - 2004"

3

Technologické míľniky

I. Súborová databáza (MS Access)
II. SQL databáza, klient/server (MySQL, MS SQL, Oracle)
III. Technológia otvoreného kódu, tenký klient (MySQL)

7

Samostatných modulov

Správa OCR čítačiek, podpisových podložiek, plánovania, prístupových práv ...

4

Jazykové mutácie

Systém je udržiavaný v Slovenskom, Českom, Ruskom a Anglickom jazyku

Vstupný formulár

Ergonomické intuitívne prostredie:

Prehľadný vstupný formulár: Príchod - Odchod návštevy
Čítaj viac...

OCR_čitáčka_čítanie

Spracovanie

Registrácia návštev (Príchody, Odchody, VIP/STOP osoby, foto, podpisovanie)
Čítaj viac...

Statistika

Prehľady

Aktuálny stav návštev, možnosť vyhľadávania/filtrovania stavu, štatistiky návštev, ....
Čítaj viac...

Výhody - Vedenie

Aktuálna prítomnosť
1

Okamžitý alebo ex-post stav návštev

Kto, Kde, Kedy, Za kým

2

Výstupy

Štatistiky

3

Nová firemná kultúra

Elegantná, presná a rýchla registrácia/prehľad

4

Bezpečnosť

STOP zoznam, online lustrácia na stratené a ukradnuté ID doklady

5

Eliminácia neoprávnených návštev

Plánovanie návštev, schvaľovanie návštev

6

Znižuje čas potrebný na správu

Technológia tenkého klienta, online konfigurácia, re-konfigurácia, netreba nič inštalovať

7

Znižuje náklady

Spojené s papierovými dokladmi (návštevné lístky, BOZP, ...)

Výhody - IT oddelenia

1

Natívne cloudové riešenie

Vy potrebujete len INTERNET konektivitu + klientske stanice (Linux, Windows, Apple, Android)

2

Jednoduchý implementačný a konfiguračný proces

Systém je predinštalovaný v oblaku (cloud) alebo Vám ho nainštalujeme na Vašu infraštruktúru

3

Správu IT infraštruktúry robíme my

Záplaty, sťahovanie, aktualizácie

4

Vysoká bezpečnosť

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol, skr. HTTPS

5

Dostupnosť

24 x 7 x 365 dní v roku

Výhody - užívatelia

Registrácia biometrický pas
1

Rýchla a presná registrácia

Jednoduchá, rýchla, priezračná a presná registrácia návštev čítaním osobných údajov z ich ID dokladov OCR čítačkou

2

Viacero spôsobov registrácie

OCR čítačka
Opakované návštevy rýchle vyhľadanie
VIP/STOP zoznam

3

Odchod návštev

Registrácia odchodu
Vrátenie návštevného lístka

Vlastnosti

 • Modulárne riešenie
 • Prístupové práva
 • Správa OCR čítačiek, podpisových podložiek, ANPR kamier
 • OCR čítanie osobných dát z ID dokladov OCR čítačkami
 • Auto vyplnenie formulára os. dátami návštevy - registrácia PRÍCHODu/ODCHODu návštevy
 • Meranie teploty (bezdotykový teplomer - infra-senzor)
 • E-podpisovanie dokumentov (BOZP, ...) podpisovými podložkami
 • Správa dokumentov (vytvorenie, podpis, archivácia, vyhľadávanie)
 • OCR čítanie evidenčných čísiel vozidiel (EČV) ANPR kamerami
 • Správa bariér (ovládanie brán, rámp)
 • Okamžitá prítomnosť (stav návštev)
 • Správa udalostí (transakcií, archivácia)
 • Správa VIP/STOP osôb, povolených EČV, priestorov, štátov
 • Plánovanie návštev
 • Funkcie na vyhľadávanie, triedenie, filtrovanie
 • Užívateľsky intuitívne grafické rozhranie
 • Štatistiky (grafy, výstupy)
 • Vysoká flexibilita a parametrizácia systému
 • Záložky: Príchod návštevy, Voliteľné polia, Overovanie dokladov, Iné nastavenia, ANPR

Dostupné moduly

Registrácia PRÍCHOD:
Manuálne - klávesnica PC
OCR čítačka
Opakované návštevy VIP zoznam - rýchle vyhľadanie

Registrácia ODCHOD:
Manuálne - klávesnica PC
OCR čítačka - návštevná karta


Návšteva priložením zápästia k snímacej ploche bezdotykového teplomeru si odmeria teplotu, systém upozorní na zvýšenú teplotu a zároveň nameranú teplotu zapíše do záznamu o návšteve

Voľba - Povinné školenie:
Aktivuje sa podpisová podložka na potvrdenie súhlasu s dokumentom podpisom (napr. BOZP)

Žiadosť o návštevu (online cez Internet) - Schválenie žiadosti

Aktuálna prítomnosť
Štatistiky

Kamery - snímanie áut pri príchode, prípadne i odchode

Overenie platnosti dokladu, kontrola stratených a ukradnutých dokladov, atď.

Dostupné moduly