http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

free html templates

Stravovací systém webApetit a webApetit Objednaj

Objednávanie, vydávanie a správa stravy vo forme webovej aplikácie (tenký klient - univerzálne použitie) alebo/a ako Apka na Google Play (hrubý klient - Android) alebo/a ako Apka na AppleStore (hrubý klient - iOS) určená na objednávanie a výdaj stravy

Fakty - webApetit

Vývoj štart - 2002

Výdaj

45

Predaných licencií / klientov

Prvý klient "Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša", Banská Bystrica, SR - 2004"

3

Technologické míľniky

I. Súborová databáza (FOX DBF)
II. SQL databáza, klient/server (MySQL, MS SQL)
III. Technológia otvoreného kódu, tenký klient (MySQL)
IV. Apka na Google Play i AppleStore, hrubý klient - Android i iOS (Flutter)

3

Samostatných modulov

Objednávanie, správa, výdaj

4

Jazykové mutácie

Systém je udržiavaný v Slovenskom, Českom, Ruskom a Anglickom jazyku

3 x Naj

Objednávanie

Objednávanie:

I. Vyhradený terminál/kiosk (kuchyňa, vstup, ...)
II. Webová aplikácia - tenký klient (PC, laptop, tablet)
III. Apka - hrubý klient (Android i iOS - inteligentný telefón)
Čítaj viac...

Sprava

Centralizovaná správa

Správa z jedného miesta - viac jedální, výdajov, lokalizovaných na ľubovoľných miestach
Čítaj viac...

Vydaj

Výdaj - overenie:

I. RFID karta (MiFare)
II. Biometria (odtlačok prsta)
III. Meno a heslo
Čítaj viac...

Výhody - Vedenie

Prehlad strava
1

Okamžitý prehľad

Elektronický formalizovaný systém urobí poriadok v stravovaní zamestnancov

2

Efektívne dotácie na stravu

S prepojením na dochádzkový systém, sa dotácia na stravu vyplatí iba podľa pravidiel, bez možnosti podvodov

3

Flexibilný systém

Možnosť objednania, storna, burzy aj vzdialene cez Internet

Výhody - personálne a mzdové oddelenia

1

Jednoduchý spôsob evidencie a výkazníctva

Jednoduchá centralizovaná správa stravníkov a účtovania dotácií na stravu s prepojením na dochádzkový systém

Výhody - IT oddelenia

1

Natívne cloudové riešenie

Vy poskytujete len INTERNET + nezávislé klientske stanice (Linux, Windows, Apple, Android)

2

Nová firemná kultúra

Priezračný vznik dát (biometrické alebo objednávanie stravy cez karty)
Jednoznačne a objektívne množstvo objednanej stavy k definovanému času a dátumu

3

Pri natívnej cloudovej inštalácii - správu IT infraštruktúry robíme my

Záplaty, sťahovanie, aktualizácie, re-konfigurácie

4

Vysoká bezpečnosť

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol, skr. HTTPS

5

K dispozícii kedykoľvek

Dostupný po celú dobu - 24 x 7, 365 dní v roku

Výhody - Zamestnanci

Objednavanie
1

Jednoduché objednávanie vrátane info, storno, burza

I. Na vyhradených termináloch alebo zdieľaných dochádzkových termináloch
II. Webová aplikácia - tenký klient - Internet/Intranet
III. Apka - hrubý klient - Internet

2

Výdaj

I. Vyhradený výdajový terminál - jedálne
II. Výdajový Smart telefón - reštaurácie, špecializované jedálne

Vlastnosti

 • Objednávanie, stornovanie, pridávanie a vyberanie jedál z burzy na vyhradenom dotykovom termináli - webApetit
 • Objednávanie, stornovanie, pridávanie a vyberanie jedál z burzy na ktoromkoľvek PC, tablete, inteligentnom telefóne cez Intranet/Internet - webApetit - tenký klient
 • Objednávanie, stornovanie, pridávanie a vyberanie jedál z burzy na inteligentnom telefóne cez Internet Apka na Google Play (Android) alebo/a Apka na AppleStore (iOS)
 • Objednávanie rôznych typov jedál (raňajky, desiata, obed...) na niekoľko dní dopredu
 • Objednávkový aj bez objednávkový režim činnosti
 • Prepojenie s dochádzkovým systémom webVisitor - sledovanie nárokov na dotáciu stravy zamestnávateľom
 • Vysoká parametrizovateľnosť a flexibilita systému
 • Export dát do mzdových systémov (hodnota stravy je priamo stiahnutá zo mzdy zamestnanca)
 • Import údajov z bankových elektronických výpisov
 • Identifikácia stravníka biometricky (odtlačky prstov) alebo RFID kartou
 • Možnosť výberu stravnej jednotky aj v závodnom bufete bez predchádzajúceho objednania
 • Nástroj na tvorbu jedálneho lístka z vopred zadefinovaného zoznamu
 • Možnosť automatického resp. manuálneho strhávania režijných poplatkov (napr. v školských jedálňach)
 • Flexibilné riešenie, ktoré je možné prispôsobiť rôznym režimom stravovania
 • Moduly systému: objednávanie stravy, výdaj, správa systému (kredity, jedálny lístok, normovanie, prehľady, reporty...)

Dostupné moduly

Rôzne režimy - objednávanie na jeden alebo niekoľko dní dopredu alebo bezobjednávkový režim
Objednávanie, stornovanie, pridávanie a vyberanie jedál z burzy na dotykovom termináli
Objednávanie rôznych typov jedál (raňajky, desiata, obed...) na niekoľko dní dopredu

Prepojenie s dochádzkovým systémom webVisitor - sledovanie nárokov na dotáciu stravy zamestnávateľom
Export dát do mzdových systémov (hodnota stravy je priamo stiahnutá zo mzdy zamestnanca)
Import údajov z bankových elektronických výpisov
Identifikácia stravníka bezkontaktnou čipovou kartou alebo biometricky (odtlačok prsta)
Nástroj na tvorbu jedálneho lístka z vopred zadefinovaného zoznamu
Možnosť automatického resp. manuálneho strhávania režijných poplatkov (napr. v školských jedálňach)
Flexibilné riešenie, ktoré je možné prispôsobiť rôznym režimom stravovania
Výstupy: kredity, prehľady, reporty...)

I. Vyhradené terminály pomocou RFID karty alebo biometricky
II. Vyhradené inteligentné telefóny s technológiou NFC načítaním karty stravníka (typ: MiFare)

Mobirise

Video