http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

free site creation software

Referencie a história spoločnosti

Srdečne ďakujeme našim klientom, ich podnety, nápady, požiadavky a naša schopnosť tvoriť nám zabezpečili 32 ročnú existenciu a jasnú perspektívu do budúcnosti.
Tu uvádzame stručný prehľad niektorých sektorovo členených referencií

Kategórie referencií

Zdravotníctvo, priemysel, stavebníctvo, školstvo, verejná správa

Zdravotníctvo

Priemysel

Stavebníctvo

Školstvo, veda a výskum

Štátna a regionálna správa, mestá a obce

História

Časová os - 33 rokov

2023 - Počet inštalovaných licencií

Web aplikácií: 535
Server/klient aplikácií: 743
Spolu: 1 278

2022 - Počet inštalovaných licencií

Web aplikácií: 468
Server/klient aplikácií: 739
Spolu: 1 207

2022 - Rozšírenie systému webBox o nové moduly a funkcionality

webDrive - cestovné príkazy

Projekt AVASpace - API rozhranie medzi ERP systémami Asseco Solutions a webBox-om

Balík aplikácií webBox:

webBox - správa systémov
webVisitor - dochádzkový systém
webPatrol - prístupový systém
webLuxDoor - návštený systém
webApetit - stravovací systém
webReader - virtuálna čítačka - webové rozhranie
webReader Mobile - SmartPhone rozhranie
webDrive - cestovné príkazy
webSign - podpis dokumentov

2021 - Počet inštalovaných licencií

Web aplikácií: 400
Server/klient aplikácií: 738
Spolu: 1 128

2020 - Počet inštalovaných licencií

Web aplikácií: 319
Server/klient aplikácií: 723
Spolu: 1 042

2020 - Ukončenie projektu FaceControl - hromadné rozpoznávanie tvárí

SW: webPatrol - kompletná správa, IFace Server - algoritmy rozpoznávania tvárí
HW: NVIDIA Jetson TX, výkon: 1 330 000 000 000 operácií v pohyblivej desatinnej čiarke za sekundu

2019 - Počet inštalovaných licencií

Web aplikácií: 242
Server/klient aplikácií: 714
Spolu: 956

2018 - Počet inštalovaných licencií

Web aplikácií: 156
Server/klient aplikácií: 690
Spolu: 846

2018 - Štart - projekt FaceControl

Vývoj komplet nového produktu
Partnery: Ardaco, Innovatrics, Ústav Informatiky SAV

2017 - Počet inštalovaných licencií

Web aplikácií: 76
Server/klient aplikácií: 659
Spolu: 735

2017 - Rozšírenie systému webBox o nové moduly a funkcionality

webPatrol - prístupový systém
webLuxDoor - návštený systém
webApetit - stravovací systém

2016 - Počet inštalovaných licencií

Web aplikácií: 10
Server/klient aplikácií: 620
Spolu: 630

2015 - Štart - predaj aplikácií s otvoreným kódom

Spoločnosť Výskumný Ústav Spojov, n.o.
Biometrický dochádzkový systém - webBox/WebVisitor

2010 - Štart - vývoj aplikácií v otvorenom kóde

Historický miľník spoločnosti, prechod na technológie s otvoreným kódom

2007 - Jadrová elektráreň Dukovany

Riešenie: Biometrická autentifikácia zamestnancov

2007 - Prvý biometrický dochádzkový systém inštalovaný v Maďarsku

Sklárne R-GLASS, Šalgotarián, geometria ruky evidencia dochádzky zamestnancov

2006 - Biometrický dochádzkový systém v Bosne i Hercegovine

Spoločnosť SHP Celex, a.d., Banja Luka (súčasť: SHP Harmanec) používa geometriu ruky na evidenciu príchodov, odchodov a prerušení pracovnej doby

Október 1996 - implementácia prvého biometrického dochádzkového systému na Slovensku

SW: Visitor (MS DOS, APIS, Slovensko)
HW: HandKey (geometria ruky; Recognition Systems, USA)

1991 - Založenie spoločnosti

03.09.1991 - deň zápisu spoločnosti APIS spol. s r.o. do obchodného registra