http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

free site creation software

Staňte sa našim partnerom

Našimi partnermi sú spoločnosti, ktoré sú schopné získať a realizovať dodávky našich systémov, vrátane ich servisnej a užívateľskej podpory.
Predaj, analýza, návrhy riešení (ponuky), inštalácie a implementácie systému WebBox prebiehajú prostredníctvom partnerov a/alebo priamo spoločnosťou APIS.
Partnerom poskytujeme komplexnú marketingovú, obchodnú a technickú podporu

Marketingová a obchodná podpora

CloudAPIS
1

Prístup do systému WebBox (dochadzka.top)

Bezplatný prístup do systému z dôvodu testovania, konfigurácie, prezentácie, školenia, atď.

2

Prístup k marketingovým materiálom (prospekty, vzorové projekty, cenníky)

3

Spoluúčasť na prezentáciách, výstavách, seminároch, konferenciách

Koná sa individuálne a je zameraná na predstavenie systémov. Semináre sú určené projektantom a obchodno-technickým pracovníkom, ktorí navrhujú a projektujú identifikačné systémy

Školenie a technická podpora

Schema
1

Školenie

Školenia sú určené pre obchodné, servisné, projekčné a montážne firmy, účasť je bezplatná.
Každý účastník obdrží technické, marketingové a obchodné materiály.
Školenie je zamerané na montáž, zapojenie, sprevádzkovanie a konfiguráciu systému.

Projekčné školenie
- základy navrhovania, modelové situácie
- projekčné podklady
- konfigurácie, atď.
Inštalačné školenie
- montáž a oživenie HW
- inštalácia, oživenie, nastavenie parametrov
- testovanie WebBox systému
Implementačné školenie
- nastavenie a implementácia dochádzkového, prístupového, návštevného a stravovacieho systému, modelové príklady
2

Technická podpora

Je určená pre zákazníkov, ktorým dodávatelia neposkytujú služby užívateľskej podpory. Podporu zabezpečí priamo spoločnosť APIS, prostredníctvom servisnej služby.
Podpora pri riešení alebo zmene nastavení systému, konzultácie a poradenstvo pre užívateľa.
Súčasťou služby môže byť aj aktualizácia systému

Zákazník a partner musí súhlasiť s priamym poskytovaním služby
Poskytovanie služby je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka alebo ponuky výrobcu
Záručné a mimozáručné servisné zásahy na systéme u zákazníka vykonáva výrobca

Podmienky

Tvár
1

Podpis partnerskej zmluvy + aktuálne cenníky (vzory)

2

Prístup do online WebBox systému

3

Ovládanie WebBox systému a príslušného hardvérového vybavenia