http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

free html templates

Cestovné príkazy webDrive

Aplikcáia webDrive poskytuje jednoduché online spracovanie tuzemských i zahraničných služobných ciest, od plánu cesty až po vyúčtovanie

Fakty - webDrive

Vývoj od 2021

4

Predané licencie

Prvý klient "DPD", Bratislava, SR - 2022"

1

Technologické míľniky

I. Technológia otvoreného kódu, tenký klient

5

Samostatných modulov

Cestovné príkazy, Kniha Jázd, Vozidlá, Trasy, Nastavenia

4

Jazykové mutácie

Systém je udržiavaný v Slovenskom, Českom, Ruskom a Anglickom jazyku

3 x NAJ

Formulár hlavička CP

Cestovný príkaz na pár klikov

Pred plnená hlavička CP
Formulár vytvárania združených položiek
Automat na generovanie chýbajúcich položiek
Kopírovanie položiek (nasledujúca, spiatočná, rozdelená)
Import položiek z knihy jázd

Formulár položky CP

Vyúčtovanie cestovných výdavkov

Vlastné kroky schvaľovania
Legislatívny prepočet stravných náhrad, vreckového
Vyúčtovanie náhrad pri jazde súkromným vozidlom
Detailný prehľad nákladov v ľubovoľnej mene
Archivácia priložených bločkov, faktúr

Formulár upravenia časov podľa dochádzky

Generovanie položiek podľa GPS

Mesačný cestovný príkaz na 2 kliky
Automatické generovanie položiek podľa GPS transakcií prebraných z dochádzky zamestananca
Časy položiek 1:1 so skutočnou dochádzkou
Export do knihy jázd

Výhody - Vedenie

Tlačivo - Cestovný príkaz
1

Okamžitý prehľad

Vďaka prepojeniu s dochádzkovým systémom získate okamžitý prehľad o Vašich zamestnancoch

2

Automatizovaný proces schvaľovania

Od žiadosti o vyplatenie zálohy, cez kontrolu finančným riaditeľom až po finálne zaúčtovanie
Upozornenia a detail cestovného príkazu aj v emaily

3

Úplná kontrola

Detailný prehľad účelu pracovnej cesty, popis a doklad ku každému nákladu počas služobnej cesty
Sledovanie priebehu schvaľovania

4

Eliminácia chybovosti

Systém automaticky prepočítava stravné náhrady, náhrady za jazdu súkromným vozidlom
Ako v tuzemských, tak aj pri zahraničných pracovných cestách a v mene akú stanovuje legislatíva

5

Obmedzenie podvodov

Obmedzenie podvodov so služobnými cestami (tzv. výkaz tacho hodín)

Výhody - Personálne, mzdové a ekonomické oddelenia

Tlačivo - Vyúčtovanie cestovných výdavkov
1

Intuitívny proces

Intuitívny proces správy cestovných príkazov
Jednoduché vyškolenie zamestnancov

2

Okamžitý prehľad

Okamžitý prehľad stavu služobných ciest
Filtrovanie podľa zamestnancov, stredísk

3

Skracuje dobu spracovania

Automatizovaný proces schvaľovania
Od schválenia plánu cesty nadriadeným, cez potvrdenie o vyplatení zálohy ekonómom
Až po kontrolu finančným riaditeľom a finálne zaúčtovanie účtovníkom

4

Eliminácia chybovosti

Eliminuje výskyt chýb v podkladoch pre ekonomické oddelenie
Systém automaticky prepočítava stravné náhrady, náhrady za jazdu súkromným vozidlom
Ako v tuzemských, tak aj pri zahraničných pracovných cestách a v mene akú stanovuje legislatíva

5

Ušetrí čas

Znižuje celkový čas spracovania služobných ciest

Výhody - IT oddelenia

1

Natívne cloudové riešenie

Vy poskytujete len INTERNET + nezávislé klientske stanice (Linux, Windows, Apple, Android)

2

Jednoduchý implementačný a konfiguračný proces

Väčšinu nastavení už máme odskúšaných v praxi, t.z. že v procese konfigurácie sa implementujú len špecifiká daného klienta

3

Pri natívnej cloudovej inštalácii - správu IT infraštruktúry robíme my

Záplaty, sťahovanie, aktualizácie, re-konfigurácie

4

Vysoká bezpečnosť

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol, skr. HTTPS

5

K dispozícii kedykoľvek

Dostupný po celú dobu - 24 x 7, 365 dní v roku

Výhody - Zamestnanci

Formulár hlavička CP
Formulár položky CP
Formulár položky CP
1

Rýchle vytvorenie

Pred vyplnená hlavička cestovného príkazu
Predvolený dopravný prostriedok zamestnanca
Duplikovanie už existujúceho cestovného príkazu

2

Prepojenie s dochádzkou

Preberanie skutočného času stráveného na služobnej ceste z modulu webVisitor
Automatické generovanie prerušení po schválení plánu cesty nadriadeným

3

Jednoduché vyúčtovanie

Prehľadné formuláre pre generovanie náhrad za stravné
Intuitívny formulár pre evidovanie ostatných nákladov s možnosťou priameho priloženia dokladu

4

Automatizovaný proces schvaľovania

Zamestnanec len raz pošle žiadosť, ktorá bude postupne posúvaná všetkým kompetentným schvaľovateľom
Email notifikácie o zmena stavu žiadosť
Ľubovoľné poznámky k žiadosti (od žiadateľa, od schvaľovateľa)

Funkcionalita

 • Jednoduchá správa tuzemských aj zahraničných cestovných príkazov
 • Cestovný príkaz generovaný z GPS transakcií
 • Integrácia s Dochádzkovým systémom webVisitor
 • Automatizovaný proces schvaľovania cestovného príkazu
 • Automat pre kontrolu a úpravu správnosti cestovného príkazu
 • Vysoká flexibilita, parametrizácia a rozšíriteľnosť systému
 • Prístupové práva, tzv. role
 • Vyúčtovanie náhrad podľa definovanej legislatívy
 • Tlačové výstupy: cestovný príkazy, vyúčtovanie služobnej cesty, priložené doklady
 • Triedenie, filtrovanie a exportovanie cestovných príkazov podľa zadaných kritérií
 • Užívateľsky prívetivé grafické rozhranie
 • Integrácia so systémom LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pomocou serverov (a) Active Directory alebo (b) OpenLDAP

Dostupné moduly

Kompletná evidencia, automaty na eliminovanie chybovosti, automatizovaný schvaľovací proces, role používaľov, tlačové výstupy...

Evidencia knihy jázd (tlač), sledovanie tachometra vozidla, sledovanie prevádzkových nákladov na vozidlo, import jázd do cestovaného príkazu, cestovný príkaz na 2 kliky

Evidencia vozidiel používaných vo firme

Evidencia jazdených trás. Slúži pre jednoduchšie a presnejšie vytváranie jázd a položiek cestovaného príkazu.

Definovanie globálnych, skupinových alebo osobných nastavení pre jednotlivých zamestnancov v celej aplikácií webDrive

Formulár položky CP

Video