Dochádzkový systém Visitor

Dochádzkový systém Visitor je určený na evidenciu dochádzky a automatické spracovanie dát o prítomnosti zamestnanca na pracovisku. Ide o moderné riešenie, ktoré v plnej miere nahrádza knihu dochádzky. Poskytuje prehľad o odpracovanej dobe, s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Registrácia dochádzky na pracovisko je realizovaná na biometrických čítačkách alebo čítačkách bezkontaktných kariet RFID. Samozrejmosťou je export dát o dochádzke do rôznych mzdových systémov ako podklad pre automatizovaný výpočet miezd zamestnancov.

Registrácia dochádzky
Registrácia dochádzky
Registrácia dochádzky
Registrácia dochádzky
Základná obrazovka Visitoru
Základná obrazovka Visitoru
Mesačný výkaz
Mesačný výkaz

Enable JavaScript to see this video
Enable JavaScript to see this video

Dochádzkový systém Visitor - vlastnosti:

 • Spolupráca s rôznymi typmi RFID a biometrických čítačiek, ako aj s virtuálnou čítačkou vReader
 • Modulárne riešenie
 • Evidencie práce na zákazkách, úlohách, projektoch
 • Definovanie pracovných kalendárov
 • Nastavenie prístupových a funkčných oprávnení
 • Prepojenie na rôzne mzdové systémy
 • Definovanie a plánovanie prerušení pracovnej doby
 • Webová nadstavba phpBox na sledovanie dochádzky bez potreby inštalácie dochádzkového systému
 • Automatické generovanie prerušení pracovnej doby bez nutnosti registrácie na snímači
 • Sledovanie pracovnej pohotovosti (príslužby)mimo pracoviska
 • Vysoká parametrizovateľnosť a flexibilita systému
 • Vyhodnocovanie práce nadčas, počas sviatkov, nočných zmien
 • Definovanie 1-4 zmennej prevádzky
 • Rôzne typy tlačových výstupov
 • Funkcie rýchleho vyhľadávania, filtrovania, triedenia
 • Grafické rozlíšenie úplných a neúplných dochádzkových dát
 • Možnosť zobrazenie fotky zamestnanca
 • Dochádzkový systém Visitor je prepojený s prístupovým systémom Patrol
Grafický prehľad dochádzky
Grafický prehľad dochádzky
Oprava dochádzky
Oprava dochádzky

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 47126 14, 15, 16, 26 Fax: +421 48 47126 22, e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2014 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict