OCR ALPR - Automatické rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel (EČV)

Systém OCR ALPR je učený na automatické rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel technológiou optického rozpoznávania znakov (OCR). Kamerou zosnímané EČV sú konvertované do textových znakov, ktoré je následne možné importovať do aplikácií ako sú parkovacie, návštevné, prístupové, sledovacie, diaľničné systémy a podobne.

Princíp rozpoznávania EČV
Princíp rozpoznávania EČV

Vlastnosti:

  • Rýchlosť a spoľahlivosť načítania EČV
  • SW je nezávislý na použitom type kamery (analógová, IP)
  • Načítanie EČV je možné zo stojaceho ako aj idúceho auta
  • Rozpoznávanie aj arabských a čínskych EČV
  • Plná integrácia s návštevným systémom LuxDoor

Použitie:

  • Evidencie vjazdu áut závodu, spoločnosti resp. úradu
  • Automatizácia vstupov do areálov na základe dopredu definovaného EČV
  • Bezpečná organizácia vstupov a výstupov na parkoviskách
  • Zvýšenie bezpečnosti zákazníkov v kasínach, bankách, hoteloch a požičovniach
  • Verifikácia dokladov od vozidla na hraniciach, letiskách

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo
e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 47126 14, 15, 16, 26, e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2016 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict