Automatické rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel

Riešenie je určené pre aplikácie, kde je vyžadovaná automatizácia prejazdov na základe rozpoznaných evidenčných čísiel vozidiel (EČV). Kamerou zosnímané EČV je konvertované do textových znakov, ktoré je následne možné importovať do aplikácií ako sú parkovacie, návštevné, prístupové, sledovacie, diaľničné systémy a podobne.

Charakteristika systému:

Základom systému je vyhľadanie evidenčného čísla vozidla (EČV) v zábere kamery, jeho zosnímanie a následná konverzia do textovej podoby. Takto získané EČV v textovej podobe je možné potom zapísať do datábázy a porovnávať s ostatnými záznamami. Celý systém je obsluhovaný prostredníctvom návštevného systému LuxDoor v dvoch na sebe nezávislých režimoch: Enable JavaScript to see this video
Automatický vjazd vozidla
Späť

Vlastnosti:


Systém ANPR
Systém ANPR

Hlavné výhody:

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom