Sledovanie produktivity práce

Neustálou snahou každej spoločnosti je zvyšovanie produktivity práce. Jedným z nástrojov, ktorý umožňuje menežmentu spoločnosti túto produktivitu efektívne sledovať a vyhodnocovať je webová aplikácia phpBox . Jej úlohou je automaticky importovať dáta z dochádzkového systému Visitor, kde sú zaznamenané všetky potrebné informácie o časoch, ktoré zamestnanci strávili na jednotlivých úlohách výrobného procesu. Po zadaní množstva a kategórie vyrobených produktov je možné zobraziť a vyhodnotiť produktiviu práce. Kritériom vyhodnocovania produktivity môže byť produkt, úloha alebo zamestnanec.


Definovanie produktov
Definovanie produktov
Zadávanie vstupných údajov
Zadávanie vstupných údajov
Nastavenie filtrov
Nastavenie filtrov

Vlastnosti:

 • Vyhodnocovanie produktivity samostatne podľa závodov, pobočiek spoločnosti, krajín a pod.
 • Definovanie kategórie, podľa ktorej sa bude sledovať množstvo vyrobeného tovaru (kusy, kg, litre...)
 • 3 typy produktivity
  • 1. priama – vychádza z hodín odpracovaných priamo na výrobe produktu, na úlohe...
  • 2. nepriama – vychádza z hodín odpracovaných nepriamo na výrobe produktu, napr. pracovník zásobovania, majster a pod.
  • 3. celková – kombinácia dvoch predchádzajúcich typov
 • Možnosť korekcie údajov odpracovaných hodín získaných z dochádzkového systém Visitor
 • Definovanie jednej alebo viacerých úloh na jeden produkt
 • Možnosti filtrovania výstupných údajov
 • Vyhodnocovanie produktivity na dennej, týždennej, mesačnej resp. ročnej báze
 • Zobrazenie výsledkov v tabuľkovom resp. grafickom tvare (čiarový alebo stĺpcový graf)
 • Export údajov aj do Excelu
 • Priame prepojenie z dochádzkovým systémom Visitor
Tabuľkový výstup produktivity
Tabuľkový výstup produktivity
Grafický výstup (stĺpcový graf)
Grafický výstup (stĺpcový graf)
Grafický výstup (čiarový graf)
Grafický výstup (čiarový graf)

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 47126 14, 15, 16, 26, e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2017 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict