Webový klient phpBox

Webový klient phpBox je určený na vzdialený (ale aj lokálny) prístup k databázam aplikácií

prostredníctvom ľubovoľného webového prehliadača bez nutnosti inštalácie jednotlivých systémov. Prístup k nim je chránený menom a heslom a kopíruje štruktúru prístupových práv jednotlivých aplikácií.

phpBox Visitor:

 • Prezeranie výkazu dochádzky v textovej alebo grafickej forme (príchody, odchody, prerušenia, saldo, sumáre)
 • História záznamov prechodov cez čítačku
 • Porovnanie zaregistrovaných a upravených časov dochádzky
 • Nároky a vyčerpané hodiny limitovaných prerušení (lekár, OČR, dovolenka)
 • Filtrovanie záznamov
 • Plánovanie celodenných prerušení (služobná cesta, dovolenka...)
 • Editácia dochádzky (voliteľne)
 • Produktivita - voliteľný nástroj na efektívne vyhodnocovanie produktivity výroby
 • Tlač výkazu dochádzky
Mesačný výkaz
Mesačný výkaz
Grafický prehľad dochádzky
Grafický prehľad dochádzky
Porovnávanie zosnímaných a upravených časov
Porovnávanie zosnímaných a upravených časov

phpBox Patrol:

 • Okamžitá prítomnosť zamestnancov na pracovisku
 • Informácia o mieste, čase a type registrácií na čítačke (príchod, odchod, prerušenie)
 • Grafické zobrazenie prítomnosti zamestnancov na pracovisku na informačnom paneli
 • Filtrovanie záznamov
Okamžitá prítomnosť, časový priebeh registrácií
Okamžitá prítomnosť, časový priebeh registrácií
Filtrovanie prítomnosti
Filtrovanie prítomnosti
Grafické zobrazenie prítomnosti na informačnom paneli
Grafické zobrazenie prítomnosti na informačnom paneli

phpBox Apetit:

 • Objednávanie, stornovanie, oprava objednanej stravy
 • Výber a ponuka stravy z/do burzy
 • Prehľad stravovania (dátum, čas, druh stravy)
 • Prehľad platieb, stav účtu a kreditov
 • Jedálny lístok
Objednávanie stravy
Objednávanie stravy
Prehľad odobratej stravy
Prehľad odobratej stravy
Jedálny lístok
Jedálny lístok

phpBox LuxDoor:

 • Prehľad o aktuálnych návštevách
 • História návštev: po mesiacoch, po týždňoch, po dňoch
 • Plánovanie návštev: kto, kedy a za kým príde, rezervovanie miestnosti
Aktuálny stav návštev
Aktuálny stav návštev
Týždenný prehľad návštev
Týždenný prehľad návštev
Plánovanie návštev
Plánovanie návštev

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom

APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, Tel.: +421 48 47126 14, 15, 16, 26 Fax: +421 48 47126 22, e-mail: Enable JavaScript to see email address
©2014 APIS spol. s r.o. Valid XHTML 1.0 Strict