Webový klient phpBox

UA-38568170-6

Webový klient phpBox je určený na vzdialený (ale aj lokálny) prístup k databázam aplikácií

prostredníctvom ľubovoľného webového prehliadača bez nutnosti inštalácie jednotlivých systémov. Prístup k nim je chránený menom a heslom a kopíruje štruktúru prístupových práv jednotlivých aplikácií.

phpBox Visitor:

Mesačný výkaz
Mesačný výkaz
Grafický prehľad dochádzky
Grafický prehľad dochádzky
Porovnávanie zosnímaných a upravených časov
Porovnávanie zosnímaných a upravených časov

phpBox Patrol:

Okamžitá prítomnosť, časový priebeh registrácií
Okamžitá prítomnosť, časový priebeh registrácií
Filtrovanie prítomnosti
Filtrovanie prítomnosti
Grafické zobrazenie prítomnosti na informačnom paneli
Grafické zobrazenie prítomnosti na informačnom paneli
Doba strávená na prerušení
Doba strávená na prerušení
Grafické zobrazenie aktuálnej prítomnosti
Grafické zobrazenie aktuálnej prítomnosti

phpBox Apetit:

Objednávanie stravy
Objednávanie stravy
Prehľad odobratej stravy
Prehľad odobratej stravy
Jedálny lístok
Jedálny lístok

phpBox LuxDoor:

Aktuálny stav návštev
Aktuálny stav návštev
Týždenný prehľad návštev
Týždenný prehľad návštev
Plánovanie návštev
Plánovanie návštev

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom