Obchôdzkový systém sGuard

UA-38568170-5

Elektronický obchôdzkový systém sGuard je manažérsky nástroj určený na plánovanie a evidenciu činnosti pracovníkov fyzickej ochrany objektov. Systém sprostredkuje kompletný prehľad o vykonávaných obchôdzkach vrátane vyhodnotenia správnosti ich vykonania. Poskytuje grafické zobrazenie o aktivitách pracovníkov počas výkonu strážnej služby. Je vhodný aj pre aplikácie, kde je potrebné vykazovať akékoľvek časovo viazané činnosti.

Charakteristika systému:

Systém je založený na princípe bezkontaktného snímania identifikátorov počas obhliadky objektu a prenose takto získaných dát v reálnom čase k vedúcemu pracovníkovi ostrahy na vyhodnotenie.

Systém je možné vybudovať 2 spôsobmi:

Obchôdzka so snímačom Active Guard
Obchôdzka so snímačom Active Guard
Obchôdzka s čipovými kartami
Obchôdzka s čipovými kartami

V obidvoch režimoch systém poskytuje okamžitý prehľad o tom, kedy a v ktorom bode obchôdzky pracovník kontrolu vykonal. V prípade, že sa v stanovenom čase a mieste neuskutočnila prezentácia (obchôdzka), systém upozorní na túto skutočnosť dohliadajúceho pracovníka bezpečnostnej služby.


Definovanie a editácia priestorov obchôdzky
Definovanie a editácia priestorov obchôdzky
Definovanie denného vzoru obchôdzky
Definovanie denného vzoru obchôdzky
Grafické plánovanie trasy obchôdzky
Grafické plánovanie trasy obchôdzky

Vlastnosti:


Mesačný prehľad obchôdzok
Mesačný prehľad obchôdzok
Denný prehľad obchôdzok
Denný prehľad obchôdzok
Aktuálny priebeh obchôdzky (on-line režim)
Aktuálny priebeh obchôdzky (on-line režim)
Zobrazenie konkrétnej obchôdzky na mape
Zobrazenie konkrétnej obchôdzky na mape

Pre získanie detajlnejších informácií sa registrujte v Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom