Návštevný systém LuxDoor

UA-38568170-4

Návštevný systém eviduje príchody a odchody návštev do/zo spoločnosti, štátneho úradu alebo akéhokoľvek objektu. Záznam o identite osôb (meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť..) a údaje o osobnom doklade (číslo, dátum vydanie, exspirácie, krajina kde bol vydaný...) je generovaný na čítačkách osobných dokladov. Princíp získania informácií je založený na zosnímaní údajov z občianskeho preukazu alebo pasu technológiou OCR (optické rozpoznávanie znakov). Proces registrácie osoby je rýchly a bez zbytočných chýb ako pri ručnom zápise údajov. Systém je prepojiteľný s dochádzkovým systémom Visitor a systémom rozpoznávania evidenčných čísiel vozidiel OCR ALPR.

LuxDoor - základná obrazovka
LuxDoor - základná obrazovka
LuxDoor - periodické návštevy (VIP, servisné firmy, atď.)
LuxDoor - periodické návštevy (VIP, servisné firmy, atď.)

Vlastnosti:

LuxDoor - stop zoznam
LuxDoor - stop zoznam
LuxDoor - prehľadávanie histórie
LuxDoor - prehľadávanie histórie

Ďalší software podporujúci technológiu OCR

FormWriter

Táto aplikácia umožňuje zápis údajov načítaných na OCR snímačoch osobných dokladov do elektronického formulára akejkoľvek aplikácie, včítane webovej. FormWriter je vhodný všade tam, kde je už nasadená aplikácia, v ktorej je potrebné ručne zadávať osobné údaje z dokladov. Ide hlavne systémy v ubytovacích zariadeniach (hotely, internáty, kúpele...), recepčné systémy firiem a pod.

FormWriter - automatizované vypĺňanie formulárov
FormWriter - automatizované vypĺňanie formulárov
FormWriter - nastavenie
FormWriter - nastavenie

OCRLog

Podobne ako predchádzajúca aplikácia, OCRLog zosníma údaje na čítačke dokladov. Uloží ich však do textového súboru (logu). Takto pripravený súbor je možné importovať a spracovať do ľubovoľnej aplikácie.

OCRLog prostredie
OCRLog prostredie
Exportný súbor
Exportný súbor

Pre získanie detailnejších informácií sa registrujte v

Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom