Dochádzkový systém Visitor

UA-38568170-1

Dochádzkový systém je určený na elektronickú evidenciu a automatické spracovanie dochádzkových dát zamestnanca. Poskytuje prehľad o odpracovanej dobe, s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred zadefinovaných pravidiel. Registrácia dochádzky je realizovaná na biometrických alebo bezkontaktných čítačkách (RFID karty). Systém exportuje spracované dáta o dochádzke do rôznych mzdových systémov ako podklad pre automatizovaný výpočet miezd zamestnancov.

Registrácia dochádzky
Registrácia dochádzky
Registrácia dochádzky
Registrácia dochádzky
Základná obrazovka Visitoru
Základná obrazovka Visitoru
Mesačný výkaz
Mesačný výkaz

Enable JavaScript to see this video
Video prezentácia kartového dochádzkového systému Visitor na MÚ Levoča
Späť

Enable JavaScript to see this video
Video prezentácia biometrického dochádzkového systému v Jadrovej elektrárni Dukovany
Späť

Vlastnosti:

Grafický prehľad dochádzky
Grafický prehľad dochádzky
Oprava dochádzky
Oprava dochádzky

Pre získanie detailnejších informácií sa registrujte v

Expertnej zóne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom